UW NOTA

We adviseren u onderstaande vragen en antwoorden te bekijken, alvorens u één van de reactieformulieren gaat gebruiken. Als u op een vraag klikt, scrollt de pagina vanzelf naar het bijbehorende antwoord.

Wat moet ik bij mijn verzekeraar indienen voor vergoeding?

Niets, via Fa-med wordt de betaling met uw zorgverzekering geregeld.

Eventuele bijbetalingen worden door Famed aan u gefactureerd.

Terug naar overzicht

Hoe kan ik de nota betalen?

De bedragen die niet door Famed rechtreeks bij de zorgverzekering geint kunnen worden, worden door Famed aan u gedeclareerd.

Terug naar overzicht

Ik ben het niet eens met de nota

Neemt u telefonisch contact op met Famed. Zij zullen de nota samen met u doornemen en uitleg geven over de opbouw ervan. U krijgt bericht of de nota wel of niet gehandhaafd zal worden.

Terug naar overzicht

Ik heb geen originele nota meer (de nota is zoek geraakt, ik heb de nota niet ontvangen, ik wil graag een nieuw origineel voor verzekeringsmaatschappij)

U kunt een nieuw origineel aanvragen.

Terug naar overzicht

Kan ik uitstel van betaling krijgen? Of een betalingsregeling?

Een betalingsregeling is mogelijk. Voorafgaande aan de behandeling worden duidelijke afspraken hierover met u gemaakt. Eventueel worden administratiekosten en rente in rekening gebracht.

Terug naar overzicht

Ik ben verhuisd of het adres op nota is onjuist.

U kunt wordt verzocht ons zo spoedig mogelijk het nieuwe adres door te geven.

Terug naar overzicht

Kan ik een overzicht van de betaalde en/of openstaande nota’s krijgen?

Ja, dit is mogelijk.

Terug naar overzicht

Ik heb een nota van de deurwaarder ontvangen.

Voor vragen of opmerkingen over deze nota kunt u terecht bij de deurwaarder.

Terug naar overzicht